>>วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ แพทย์เครือข่ายนเรศวร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ <<

previous arrow
next arrow
Slider
Read More

>>รายงานผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและรายงานผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน <<

รายชื่อผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน

หนังสืออนุมัติเปิดสถาบันจากแพทยสภา

Read More

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2 <<


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ปี63
<<<< ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี63 >>>
<<<<  ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปี 63 >>>>
<<<< ใบสมัครสาขากุมารเวชศาตร์ ปี 63>>>>
Read More

>>ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 22 ประจำปี2562 <<

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
 
Read More