>>ภาพบรรยากาศ การสื่อสารภาพลักษณในบริบทสาธารณะสำหรับนิสิทแพทย์ <<

No Comments
Categories: Uncategorized

>>sport injury in orthopedic <<

No Comments
Categories: Uncategorized

>>รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี2561 รอบที่ 2 <<

No Comments

::ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์::

::ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์::

Categories: Uncategorized

สีฟ้า<ศูนย์แพทย์พุดชิน>พร้อมแล้วว ปู๊นๆ😜#งานกีฬาสัมพันธ์แพทย์นเรศวร #Homecoming

No Comments
Categories: Uncategorized

พาสโมสรนิสิตแพทย์รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก มาทำกิจกรรม CPIRD DNA มาออกชุมชน มาหาแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อชุมชน

No Comments
Categories: Uncategorized