>>รายงานผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและรายงานผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน <<

รายชื่อผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน

หนังสืออนุมัติเปิดสถาบันจากแพทยสภา

Read More

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2 <<


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ปี63
<<<< ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี63 >>>
<<<<  ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปี 63 >>>>
<<<< ใบสมัครสาขากุมารเวชศาตร์ ปี 63>>>>
Read More