>>วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ แพทย์เครือข่ายนเรศวร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ <<

previous arrow
next arrow
Slider
Read More