>>วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ประชุม CPC (อังคารวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563 หัวข้อ “นี่หนูตื่นมาทำไมขาบวม”โดย กลุ่มงานอายุรกรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล <<

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Read More

>>ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยงานจัดการความรู้ (KM) พร้อม Buddhachinaraj Student Support Team (BST) <<

จัดโครงการระบบการดูแลนิสิตแพทย์สัญจรทุกกลุ่มงาน (BST Roadshow) ครั้งที่ 1 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ครั้งที่ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และกลุ่มงานนิติเวช วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน ครั้งที่ 3 กลุ่มงานรังสีวิทยา วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 1 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More