รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติ-สรีเวชกรรม  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 2

Read More

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. อ.พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวาณิช เป็นตัวแทนของกรรมการแพทยสภา ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมหิดล โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องแว่นแก้ว ชั้น 2 อาคารมหิดล โดยพูดคุยกับอาจารย์แพทย์ผู้ดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพื่อทราบการเรียนรู้ ประสบการณ์ฝึกทักษะทางคลินิกต่างๆ สวัสดิการ การประเมินความพึงพอใจในการทำงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแพทยสภา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองและเรียบร้อยดี

Read More