วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช จัดกิจกรรมจิตอาสานำชีวิตชีวาสู่สังคม สอนการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More