วันที่ 11-12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดเตรียมความพร้อมสอบเสมือนจริง ก่อนสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม National License III (OSCE) ครั้งที่ 2 คุมสอบโดยอาจารย์ของรายวิชาและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. หมอน้อยจิตอาสานิสิตแพทย์ชั้น ปี 5 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 สายพันธ์ โอมิครอน ณ อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More