Daily Archives: 03/03/2017

พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 10 หัวข้อ กีฬาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 10 หัวข้อ กีฬาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาให้แก่นิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างในด้าน ความสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ ด้านความสามัคคีและการคิดวิเคราะห์ ผ่านกีฬาประเภาทต่าง โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์… Read more »