วันที่ 11 มกราคม 2562ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 18 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประเมินบัณฑิตแพทย์เพื่อนำข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร เพิ่มศักยภาพและเกิดความมั่นใจให้แก่บัณฑิตแพทย์ในการออกปฏิบัติงาน

No Comments
Categories: Uncategorized

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น