สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

No Comments

วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตรวจประเมินนำโดย อ. พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอาจารย์แพทย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการประเมิน

Categories: Uncategorized

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น