โครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 8 หัวข้อ Rally happy new year 2017

No Comments

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 8 หัวข้อ Rally happy new year 2017 จัดกิจกรรม walk rally จำนวนทั้งหมด 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้แก่นิสิตแพทย์ทุกชั้นปี พร้อมทั้งจัดงานสวัสดีปีใหม่ 2017 ให้กับนิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมสนุกกัน โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ให้กับนิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสายรหัสบรรยากาศเต็มไปด้วยความอุบอุ่นและความสนุกสาน

 

Categories: Uncategorized

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น