ติดต่อ ศศค.

ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร 055-270300 ต่อ 21603-04 ,  Email : mec_bud@budhosp.go.th

 facebook ศศค. QR code