ติดต่อ ศศค.

ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เบอร์โทร 055-270300  ต่อ 21610,03