กิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี

No Comments

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ทำดีด้วยกาย) และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารมหิดล(ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก)โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Categories: Uncategorized

กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ “พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 5 หัวข้อ ศิลปะการป้องกันตนเองเบื้องต้น

2 Comments

33 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก  อาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำทีมอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ “พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 5 หัวข้อ ศิลปะการป้องกันตนเองเบื้องต้น จากเหตุไม่พึงประสงค์ โดยวิทยากร ร้อยตำรวจเอก ประคอง เทพละออ ตำแหน่งรองสารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย พร้อมทั้งทีมวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติ นำทีมโดย นายณัฐพงศ์ จิตพินิจ ผู้ก่อตั้ง JP Boxing Gym และชมรมมวยโบราณ ให้ความรู้ด้านทักษะการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และทักษะการฝึกมวยเบื้องต้น เช่น ต่อย เตะ เข่า ศอก บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกศิลปะป้องกันตัว สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Categories: Uncategorized

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

No Comments
 รายละเอียด downlode

      รายละเอียด


 

Categories: Uncategorized

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

No Comments

33 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม Download

33แบบแสดงความจำนงกุมารเวชกรรม Download                                                    

3แบบแสดงความจำนงวิสัญญีวิทยา Download                                        

3ใบสมัครสูติ – นรีเวชกรรม Download

3ใบสมัครออโธปิดิกส์ Download                               

3กลุ่มงานศัลยกรรม Download

3ใบสมัครกลุ่มงานศัลยกรรม  Download              

3ใบสมัครสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว Download            

Categories: Uncategorized

กิจกรรมเสริมหลักสูตรพุธแรกแย้ม …ดูหนัง สร้างแรงบันดาลใจ🐤

No Comments

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 5 อาคารมหิดล โดย อาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุกัญญา รักษ์ขจีกุล  อาจารย์แพทย์หญิงกนกนันท์  อินทับทิม อาจารย์แพทย์กลุ่มงานจิตเวช อาจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เกษมสุข อาจารย์แพทย์กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและทีมวิทยากรจากงานด้านการจัดการความรู้โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หัวข้อ Edutainment หรรษาดูหนัง สร้างแรงจูงใจ ในโครงการอบรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้มปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 4 โดยจัดกิจกรรมให้นิสิตแพทย์ได้เลือกรับชมภาพยนต์มีทั้งหมด 3 เรื่อง ให้เลือกดูตามความต้องการจากแนวความคิดที่ว่าวัยของนิสิตแพทย์เป็นวัยรุ่น ควรจะมีเวลาแห่งความสุขบ้างนอกจากการเรียนที่เข้มข้น และควรเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเลือกหนังที่เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น การดูหนังครั้งนี้มีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์ให้กับนิสิตได้สะท้อนความคิดผ่านภาพยนต์ออกมา ดังนี้
เรื่องที่ 1.Inside out เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเกี่ยวกับอารมณ์ ความทรงจำ เข้าใจเขา เข้าใจเรา
– อารมณ์ของคนเราหลากหลาย เลือกใช้อารมณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จากการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
– การยอมรับความเศร้า ในบางเวลที่เรารู้สึกเศร้า เราไม่จำเป็นต้องกดหรือเก็บเอาไว้ ความเศร้าเสียใจ

ไม่ใช่สิ่งที่ผิด รู้จักระบายความเศร้า รับฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูด จะทำให้รู้สึกดีขึ้น สบายใจขึ้น

– คนเราควรมีความพอดีในตนเอง ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป ควรมีอารมณ์แต่ละด้านให้พอดีกัน เพื่อความสมดุลในชีวิต

เรื่องที่ 2. Patch Adams หนังที่สร้างมาหลายสิบปีจากเรื่องจริงของผู้ชายที่คิดจะฆ่าตัวตาย แล้วเปลี่ยนแนวคิดไปเพราะคนไข้จิตเวช แล้วมุ่งมั่นที่จะเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจ
– สร้างแรงจูงใจในการเป็นแพทย์ ได้ระลึกถึงอุดมการณ์ของตัวเองอีกครั้ง

– การเป็นแพทย์ใช่เพียงรักษาแต่โรค (disease) หากยังต้องดูแลความเจ็บป่วย (illness)
– ความตายเป็นเรื่องปกติ เราหยุดไม่ได้ แต่เราทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
– เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น ตระหนักในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น รักในวิชาชีพมากขึ้น เปิดมุมมองของการเป็นหมอที่ดีมากขึ้น

เรื่องที่ 3. 3 Idiots หนังอินเดียที่พูดถึงเพื่อนที่เรียนวิศวะ ที่มีที่มาต่างกัน มีความใฝ่ฝันมีความคล้ายคลึงกับชีวิตนิสิตแพทย์หลายๆ คน หนังดีมาก

– All is well ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำมากกว่าความสำเร็จ คือ การที่เราสามารถบรรลุผลในสิ่งที่เรา

รัก แล้วความสำเร็จจะไล่ตามเราเอง

– มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรที่ท่องจำตำราแล้วพิมพ์ออกมา แต่เราต้องศึกษามันอย่างเข้าใจ ไม่เช่นนั้นก็คงได้แค่ท่องจำ
– มีเพื่อนดี ก็ควรรักษาไว้ให้ดี

Categories: Uncategorized