>>ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 21 ประจำปี 2561<<

No Comments

*** หมายเหตุ  ข้อมูลการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Categories: Uncategorized

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562<<

No Comments
Categories: Uncategorized

เชิญชวนร่วมกิจกรรมและบริจาคเงินเนื่องในวันมหิดล

No Comments

ด้วย ในวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันสวรรคตแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และสโมสรนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  ได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีฯ  และนิทรรศการเนื่องใน “วันมหิดล” ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕61  เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารมหิดล   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และจัดทำธงที่ระลึกรับบริจาคเพื่อนำเงินจากการจำหน่ายธงเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษานิสิตแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสนุบสนุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

 

 

 

Categories: Uncategorized

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

No Comments
Categories: Uncategorized