วันที่ 11 มกราคม 2562ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 18 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประเมินบัณฑิตแพทย์เพื่อนำข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร เพิ่มศักยภาพและเกิดความมั่นใจให้แก่บัณฑิตแพทย์ในการออกปฏิบัติงาน

No Comments
Categories: Uncategorized

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรมโดยมีอาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม “พุธแรกแย้มต้อนรับปีใหม่” ในพุธที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องชมนาด อาคารมหิดล

No Comments
Categories: Uncategorized

ขอเชิญประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ภาคเหนือ

No Comments

 

หนังสือประชาสัมพันธ์-ประชุมโภชนาการเด้ก

 

Categories: Uncategorized

รับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมเข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการศูนย์ BudTEC และการเรียนการสอนด้วย Simulations<<

No Comments
Categories: Uncategorized

ภาพบรรยากาศ 17-18 ธค 2561 กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กจัดประชุมวิชาการโรคติดเชื้อในเด็กสัญจรครั้งที่1 ……..งานนี้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้มากมายจากทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อในเด็กในประเทศไทยซึ่งมาครบทีม

No Comments
Categories: Uncategorized

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานศูนย์ BudTEC จากรพ.อภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี

No Comments
Categories: Uncategorized

“โครงการกีฬาสัมพันธ์แพทย์เครือข่ายนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2561” ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ และ สวนอาหารบ้านฝ้าย

No Comments
Categories: Uncategorized