สีฟ้า<ศูนย์แพทย์พุดชิน>พร้อมแล้วว ปู๊นๆ😜#งานกีฬาสัมพันธ์แพทย์นเรศวร #Homecoming

No Comments
Categories: Uncategorized

พาสโมสรนิสิตแพทย์รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก มาทำกิจกรรม CPIRD DNA มาออกชุมชน มาหาแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อชุมชน

No Comments
Categories: Uncategorized

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

No Comments

ใบสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์

Categories: Uncategorized

ขอเชิญประชุมวิชการครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

No Comments

ใบสมัคร
วันที่เข้าประชุม
เข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

ใบแสดงความจำนงเสนอผลงานทางวิชาการครั้ังที่ 20 ประจำปี 2560

Categories: Uncategorized