รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1.โครงการ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2.กิจกรรม

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาล

กิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ทำดีด้วยกาย) และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารมหิดล(ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก)โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

รับแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2560