“โครงการกีฬาสัมพันธ์แพทย์เครือข่ายนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2561” ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ และ สวนอาหารบ้านฝ้าย

No Comments
Categories: Uncategorized

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 นำทีมโดย.. ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

No Comments
Categories: Uncategorized

>>ขอเชิญประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1<<

No Comments

 

สมัครประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1″Common problems: Pediatric infectious disease”

หนังสือขอเชิญประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1 Download

 

Categories: Uncategorized

#พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21 Smart Hospital ; Smart Trauma โดยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

No Comments
Categories: Uncategorized

>>ขอเชิญประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1<<

No Comments

สมัครประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1″Common problems: Pediatric infectious disease”

Categories: Uncategorized

โครงการเสริมหลักสูตรพุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5 หัวข้อ CPIRD BUDHOSP’S GOT TALENT วันที่ 3 ตุลาคม 2561

No Comments
Categories: Uncategorized