ขอเชิญประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ภาคเหนือ

No Comments

 

หนังสือประชาสัมพันธ์-ประชุมโภชนาการเด้ก

 

Categories: Uncategorized

รับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมเข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการศูนย์ BudTEC และการเรียนการสอนด้วย Simulations<<

No Comments
Categories: Uncategorized

ภาพบรรยากาศ 17-18 ธค 2561 กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กจัดประชุมวิชาการโรคติดเชื้อในเด็กสัญจรครั้งที่1 ……..งานนี้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้มากมายจากทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อในเด็กในประเทศไทยซึ่งมาครบทีม

No Comments
Categories: Uncategorized

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ต้อนรับคณะดูงานศูนย์ BudTEC จากรพ.อภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี

No Comments
Categories: Uncategorized

“โครงการกีฬาสัมพันธ์แพทย์เครือข่ายนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2561” ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสันทนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ และ สวนอาหารบ้านฝ้าย

No Comments
Categories: Uncategorized

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2 นำทีมโดย.. ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย พร้อมคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

No Comments
Categories: Uncategorized

>>ขอเชิญประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1<<

No Comments

 

สมัครประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1″Common problems: Pediatric infectious disease”

หนังสือขอเชิญประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1 Download

 

Categories: Uncategorized