>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2564<<

 

Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
Read More

>>อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Exploratory Course in Medical Education for “Rookie”Teacher<<

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Read More

วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ แพทย์เครือข่ายนเรศวร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่

previous arrow
next arrow
Slider
Read More

รายงานผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและรายงานผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน

หนังสืออนุมัติเปิดสถาบันจากแพทยสภา

Read More