>>ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมหรือดูงาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน พุทธศักราช 2564 <<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อสำหรับบุคลากรที่จะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

>>วันที่ 1 เมษายน 2564 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เวชกรรมสังคม) ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง stroke (โรคหลอดเลือดสมอง) ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก <<

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
Read More

>>ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Basic Ultrasond for Extern (อัลตราซาวด์อย่างไรให้ปังปุริเย่) วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมโมราจ พิษณุโลก <<

Read More

>>วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการเสริมอัตลักษณ์สู่การเป็นแพทย์”ก้าวแรก แรกก้าว” (ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 21) และต้อนรับนิสิตแพทย์ปีที่ 3 รุ่นที่ 23 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล <<

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
Read More

>>ศูนย์ BudTEC, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก, ศูนย์คุณภาพ, งานพัฒนาบุคลากร เละงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกันจัดโครงการเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS) สำหรับบุคลากร Health Care ของโรงพยาบาล จำนวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 2- 11 มีนาคม 2564 <<

Read More

>>วันที่ 14 มีนาคม 2564 กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช จัดกิจกรรม ก่อนจะจบเป็นหมอ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล <<

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Read More

>>วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชุมโครงการสัมมนาหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และ เครือข่ายศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 08.30 -16.30 น. ประชุมแบบ ZOOM ณ ห้องแว่นแก้ว อาคารมหิดล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก <<

previous arrow
next arrow
Slider
Read More