วันที่ 2 ถึง 11 มีนาคม 2564 อบรมโครงการ CPR สำหรับบุคลากร HEALTH CARE

previous arrow
next arrow
Slider
Read More

ผลการแข่งขัน Surgical knot challenge 2021 #3 ของกลุ่มงานศัลยกรรม

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
Read More

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2<<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ประชุม CPC (อังคารวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563 หัวข้อ “นี่หนูตื่นมาทำไมขาบวม”โดย กลุ่มงานอายุรกรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Read More

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยงานจัดการความรู้ (KM) พร้อม Buddhachinaraj Student Support Team (BST)

จัดโครงการระบบการดูแลนิสิตแพทย์สัญจรทุกกลุ่มงาน (BST Roadshow) ครั้งที่ 1 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ครั้งที่ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และกลุ่มงานนิติเวช วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน ครั้งที่ 3 กลุ่มงานรังสีวิทยา วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 1 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2564

Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
Read More