ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน ฯ เข้าร่วมรับฟัง โรคเท้าปุก clubfootnew

โครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 8 หัวข้อ Rally happy new year 2017new

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 8 หัวข้อ Rally happy new year 2017 จัดกิจกรรม walk rally จำนวนทั้งหมด 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้แก่นิสิตแพทย์ทุกชั้นปี พร้อมทั้งจัดงานสวัสดีปีใหม่ 2017 ให้กับนิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมสนุกกัน โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ให้กับนิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสายรหัสบรรยากาศเต็มไปด้วยความอุบอุ่นและความสนุกสาน

 

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560new

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการ/กิจกรรมของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2560new

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1.โครงการ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2.กิจกรรม

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาล”new

ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟัง GIST

กิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ทำดีด้วยกาย) และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารมหิดล(ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก)โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

รับแพทย์พี่เลี้ยงประจำปี 2560

กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ “พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 5 หัวข้อ ศิลปะการป้องกันตนเองเบื้องต้น

33 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก  อาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำทีมอาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ “พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 5 หัวข้อ ศิลปะการป้องกันตนเองเบื้องต้น จากเหตุไม่พึงประสงค์ โดยวิทยากร ร้อยตำรวจเอก ประคอง เทพละออ ตำแหน่งรองสารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย พร้อมทั้งทีมวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติ นำทีมโดย นายณัฐพงศ์ จิตพินิจ ผู้ก่อตั้ง JP Boxing Gym และชมรมมวยโบราณ ให้ความรู้ด้านทักษะการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และทักษะการฝึกมวยเบื้องต้น เช่น ต่อย เตะ เข่า ศอก บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกศิลปะป้องกันตัว สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน