วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Read More

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” ณ ห้องเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

>>กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มงาน วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ห้องแววมยุรา กลุ่มงานศัลยกรรม ผู้ประเมิน พญ.หฤทยา กัสยานันท์, พญ.มณีนิล มณีนิล, พญ,ชลากต เดชอาคม ตรวจเอกสาร สแกนแบบออนไลน์ ใน QA Classroom.goolgle.com รวมคะแนน 79.72 <<

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
Read More

วันที่ 2 ถึง 11 มีนาคม 2564 อบรมโครงการ CPR สำหรับบุคลากร HEALTH CARE

previous arrow
next arrow
Slider
Read More

ผลการแข่งขัน Surgical knot challenge 2021 #3 ของกลุ่มงานศัลยกรรม

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
Read More

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2<<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ประชุม CPC (อังคารวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563 หัวข้อ “นี่หนูตื่นมาทำไมขาบวม”โดย กลุ่มงานอายุรกรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Read More

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยงานจัดการความรู้ (KM) พร้อม Buddhachinaraj Student Support Team (BST)

จัดโครงการระบบการดูแลนิสิตแพทย์สัญจรทุกกลุ่มงาน (BST Roadshow) ครั้งที่ 1 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ครั้งที่ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และกลุ่มงานนิติเวช วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน ครั้งที่ 3 กลุ่มงานรังสีวิทยา วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 1 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
Read More