>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2<<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

>>ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมหรือดูงาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน พุทธศักราช 2564 <<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อสำหรับบุคลากรที่จะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

>>วันที่ 1 เมษายน 2564 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 (เวชกรรมสังคม) ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง stroke (โรคหลอดเลือดสมอง) ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก <<

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
Read More