>>วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการเสริมอัตลักษณ์สู่การเป็นแพทย์”ก้าวแรก แรกก้าว” (ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 21) และต้อนรับนิสิตแพทย์ปีที่ 3 รุ่นที่ 23 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล <<

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
Read More

>>ศูนย์ BudTEC, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก, ศูนย์คุณภาพ, งานพัฒนาบุคลากร เละงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกันจัดโครงการเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS) สำหรับบุคลากร Health Care ของโรงพยาบาล จำนวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 2- 11 มีนาคม 2564 <<

Read More

>>วันที่ 14 มีนาคม 2564 กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช จัดกิจกรรม ก่อนจะจบเป็นหมอ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล <<

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Read More

>>วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชุมโครงการสัมมนาหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และ เครือข่ายศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 08.30 -16.30 น. ประชุมแบบ ZOOM ณ ห้องแว่นแก้ว อาคารมหิดล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก <<

previous arrow
next arrow
Slider
Read More

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Read More

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” ณ ห้องเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

>>กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มงาน วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ห้องแววมยุรา กลุ่มงานศัลยกรรม ผู้ประเมิน พญ.หฤทยา กัสยานันท์, พญ.มณีนิล มณีนิล, พญ,ชลากต เดชอาคม ตรวจเอกสาร สแกนแบบออนไลน์ ใน QA Classroom.goolgle.com รวมคะแนน 79.72 <<

PlayPause
previous arrownext arrow
Slider
Read More

วันที่ 2 ถึง 11 มีนาคม 2564 อบรมโครงการ CPR สำหรับบุคลากร HEALTH CARE

previous arrow
next arrow
Slider
Read More