รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2564

Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Read More

ประชาสัมพันธ์สำหรับแพทย์ที่สนใจสมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2563

Read More

ขอเชิญประชุมวิชาการ”Pediatric GI สัญจร” ประจำปี

 

สมัครคลิ๊กลิ้งนี้ ประชุมวิชาการ”Pediatric GI สัญจร” ประจำปี 2563

หนังสือประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

Read More