>>วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการเสริมอัตลักษณ์สู่การเป็นแพทย์”ก้าวแรก แรกก้าว” (ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 21) และต้อนรับนิสิตแพทย์ปีที่ 3 รุ่นที่ 23 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล <<

ก้าวแรก แรกก้าว (2)
1
2
3
4
S__57040911
S__2900211
S__2900213
S__2900214
S__2900215
S__2900217
S__2900222
S__57040912
S__57040909
PlayPause
ก้าวแรก แรกก้าว (2)
1
2
3
4
S__57040911
S__2900211
S__2900213
S__2900214
S__2900215
S__2900217
S__2900222
S__57040912
S__57040909
previous arrow
next arrow
Read More

>>ศูนย์ BudTEC, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก, ศูนย์คุณภาพ, งานพัฒนาบุคลากร เละงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกันจัดโครงการเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS) สำหรับบุคลากร Health Care ของโรงพยาบาล จำนวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 2- 11 มีนาคม 2564 <<

Read More

>>วันที่ 14 มีนาคม 2564 กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช จัดกิจกรรม ก่อนจะจบเป็นหมอ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล <<

158362514_5949265661765438_7086436122591852552_n
158652400_5949266018432069_8316364218470899893_n
158688570_5949265991765405_9218613207003689572_n
158830918_5949290245096313_989816777023440169_n
158898700_5949265598432111_435328331726374543_n
159005966_5949266211765383_1321102849242541342_n
159037930_5949265418432129_7395676117541158896_n
159481031_5949265545098783_4236888629359585447_n
159935790_5949266138432057_573456649109422331_n
159972173_5949265851765419_1455038632364001983_n
160250961_5949265705098767_7486007997256194230_n
160253020_5949291735096164_5718435543010000889_n
160504308_5949265465098791_4743728158916727836_n
160627964_5949265865098751_4925651103621841338_n
previous arrow
next arrow
158362514_5949265661765438_7086436122591852552_n
158652400_5949266018432069_8316364218470899893_n
158688570_5949265991765405_9218613207003689572_n
158830918_5949290245096313_989816777023440169_n
158898700_5949265598432111_435328331726374543_n
159005966_5949266211765383_1321102849242541342_n
159037930_5949265418432129_7395676117541158896_n
159481031_5949265545098783_4236888629359585447_n
159935790_5949266138432057_573456649109422331_n
159972173_5949265851765419_1455038632364001983_n
160250961_5949265705098767_7486007997256194230_n
160253020_5949291735096164_5718435543010000889_n
160504308_5949265465098791_4743728158916727836_n
160627964_5949265865098751_4925651103621841338_n
previous arrow
next arrow
Read More

>>วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชุมโครงการสัมมนาหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และ เครือข่ายศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 08.30 -16.30 น. ประชุมแบบ ZOOM ณ ห้องแว่นแก้ว อาคารมหิดล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก <<

S__2580612
S__2580626
S__2580616
S__2580615
S__2580614
previous arrow
next arrow
Read More

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

1
2
156217139_1222408124846298_7547433906526204090_o
156589488_1222408008179643_3853927077396774639_o
156790386_1222408198179624_5264777918947123830_o
157091761_1222409421512835_9042862487922873505_o
157591843_1222408074846303_2976324512332687002_o
157644114_1222408118179632_3788930434620383290_o
157968118_1222408038179640_7933372087240820471_o
158271063_1222408231512954_5394611408367522754_o
previous arrow
next arrow
1
2
156217139_1222408124846298_7547433906526204090_o
156589488_1222408008179643_3853927077396774639_o
156790386_1222408198179624_5264777918947123830_o
157091761_1222409421512835_9042862487922873505_o
157591843_1222408074846303_2976324512332687002_o
157644114_1222408118179632_3788930434620383290_o
157968118_1222408038179640_7933372087240820471_o
158271063_1222408231512954_5394611408367522754_o
previous arrow
next arrow
Read More

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” ณ ห้องเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

>>กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มงาน วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ห้องแววมยุรา กลุ่มงานศัลยกรรม ผู้ประเมิน พญ.หฤทยา กัสยานันท์, พญ.มณีนิล มณีนิล, พญ,ชลากต เดชอาคม ตรวจเอกสาร สแกนแบบออนไลน์ ใน QA Classroom.goolgle.com รวมคะแนน 79.72 <<

4
3
2
1
PlayPause
4
3
2
1
previous arrow
next arrow
Read More