>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2<<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ประชุม CPC (อังคารวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563 หัวข้อ “นี่หนูตื่นมาทำไมขาบวม”โดย กลุ่มงานอายุรกรรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล

30255
30257
30261
30266
30281
30288
30296
30304
302667
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

 

Read More

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยงานจัดการความรู้ (KM) พร้อม Buddhachinaraj Student Support Team (BST)

จัดโครงการระบบการดูแลนิสิตแพทย์สัญจรทุกกลุ่มงาน (BST Roadshow) ครั้งที่ 1 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ครั้งที่ 2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และกลุ่มงานนิติเวช วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 5 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน ครั้งที่ 3 กลุ่มงานรังสีวิทยา วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน อาคารรังสีและผ่าตัด ชั้น 1 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน

1
2
3
4
1.1__4595733
1.2__4595735
1.3__4595730
1.4
2.1
2.2
2.3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2564

Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_1
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_2
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_3
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_4
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_5
previous arrow
next arrow
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_1
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_2
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_3
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_4
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_5
previous arrow
next arrow
Read More