>>รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2565 รอบที่ 1<<

 

ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่องรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปี 2565